Gebruik van consignatie

Upgrade je vloot met artikelen van je leverancier of partner. Consignatie is een eenvoudige manier van inhuren.

Schematisch overzicht voor het gebruik van consignatie:

Consignatie-algemeen

Op het moment dat er een behoefte is om een consignatie te maken waarbij artikelen en/of serienummers naar het magazijn van de klant (B) moeten worden verstuurd, maakt de leverancier (A) een verhuurorder aan met daarop de juiste artikelen en/of serienummers. Er kan ook gebruik gemaakt worden van verkooporders overigens, die muteren automatisch mee. De verkoopartikelen kunnen niet retour gebracht worden bij de leverancier.

De order zal bij de leverancier (A) worden uitgeleverd en op dat moment zal de RentMagic omgeving van de klant (B) automatisch aanvraag doen bij de leverancier om de artikelen en/of serienummers die op de order geplaatst zijn op te vragen. Deze informatie wordt verstuurd naar de RentMagic omgeving van de klant (A). Er wordt tevens een e-mail notificatie verstuurd naar het ingestelde e-mail adres op het magazijn, zodat de klant een verdere controle op het artikel kan uitvoeren alvorens zelf te verhuren of uit te lenen.

Tevens wordt er een inhuurorder aangemaakt bij de klant (B). Aangezien de order automatisch wordt aangemaakt door het systeem is deze alleen-lezen in te zien in RentMagic bij de klant. De inhuurorder wordt gebruikt om aantallen en mutaties te kunnen bijhouden die ervoor kunnen zorgen dat verhuurartikelen weer terug naar de leverancier gestuurd zijn.

Op het moment dat de artikelen en/of serienummers verhuurd zijn, dan zijn deze dus niet meer beschikbaar. Aan de zijde bij de klant (B) worden ze juist wel beschikbaar en zijn ze dus ingehuurd (of ingekocht).

De artikelen en/of serienummers zijn gedurende de volledige tijdsperiode van de verhuurorder bij de klant (B) steeds beschikbaar voor onderverhuur voor contractors, externe klanten of eigen personeel.

Op het moment dat de leverancier (A) de huur beëindigd - meestal na terug inname van artikelen, zijn de serienummers niet langer beschikbaar voor verhuur aan de klant zijde (B). Mogelijke orders die nog actief zouden zijn worden ook direct beëindigd.

Ook wordt de inhuurorder en bijbehorende regels in de omgeving van de klant (A) bijgewerkt.

Het artikel zal wel blijven bestaan aan de klant zijde (B).

In tegenstelling tot andere orders zal het voor een order die voor een consignatie magazijn wordt aangemaakt, niet mogelijk zijn om het afleveradres te wijzigen. Dat dit niet mogelijk is vanwege het feit dat anders problemen ontstaat tussen de synchronisatie van de onderlinge gegevens.

Verhuurorder aanmaken

Het gebruiken van consignatie wordt geïnitieerd vanuit de leverancierszijde (A). Daar wordt een verhuurorder opgemaakt naar de klant (B) waar de consignatie voor is ingesteld.

Om een verhuurorder aan te maken:

Het tabblad Algemeen van de order wordt geopend.

 • Klik op het tabblad Artikelen. Controleer de artikelen en kijk of deze zijn ontvangen voor consignatie.

Artikel informatie

Het artikel wat beschikbaar gesteld wordt vanuit de leverancierszijde krijgt hetzelfde artikelnummer en deze dient ook hetzelfde te blijven. Zodra hier een wijziging op plaatsvindt, dan wordt de connectie onderling verbroken. Mocht je in je omgeving het artikelnummer willen wijzigen, dan krijg je daarvoor wel een waarschuwing.

Alle standaard informatie van het artikel wordt mee verstuurd vanuit de leverancier, echter mits het een artikel betreft bestaande uit serienummers, ben je wel vrij om eventueel zelfstandige serienummers aan te maken die niet vanuit de leverancier beschikbaar gesteld zijn (ingehuurd zijn).

De volgende velden zijn van belang om in de gaten te houden na het synchroniseren om eventuele informatie nog aan te vullen.

Alle velden krijgen dezelfde waarde bij de klant en zijn niet te wijzigen, behalve:

 • Artikelgroep: De eerste artikelgroep binnen RentMagic wordt automatisch geselecteerd als het artikel voor de eerste keer wordt aangemaakt bij de klant. Wijzig deze indien nodig na controle.
 • Basisprijs voor periodeprijsberekening: deze zal leeg blijven. Vul deze zo nodig aan na controle.
 • Prijs voor verkoop of teller eenheid: deze zal leeg blijven. Vul deze zo nodig aan na controle.
 • Servicegroepnr.: deze zal leeg blijven. Vul deze zo nodig aan na controle.
 • Uitsluitend deel uitleveren: deze zal niet ingeschakeld zijn. Indien nodig, pas deze aan na controle.
 • Eenheid: als de waarde bestaat zal dezelfde eenheid worden geselecteerd. Indien de eenheid niet bestaat, wordt het veld leeggelaten. Wijzig deze indien nodig na controle.
 • Controle na einde-huur overslaan: deze zal niet ingeschakeld zijn. Indien nodig, pas deze aan na controle.
 • Retourneer waarschuwing: deze zal leeg blijven. Vul deze zo nodig aan na controle.
 • Publiekelijk zichtbaar: deze zal niet ingeschakeld zijn. Indien nodig, pas deze aan na controle.
 • Serienummers publiekelijk zichtbaar: deze zal niet ingeschakeld zijn. Indien nodig, pas deze aan na controle.
 • Inkoopprijs: deze zal leeg blijven. Vul deze zo nodig aan na controle.
 • Afschrijving in maanden: deze zal leeg blijven. Vul deze zo nodig aan na controle.
 • Restwaarde na afschrijving: deze zal leeg blijven. Vul deze zo nodig aan na controle.
 • BTW tarief: deze zal leeg blijven. Pas deze zo nodig aan na controle.
 • Artikelcode: deze zal standaard op Courant blijven staan. Deze kun je niet aanpassen.
 • Min. voorraad: deze zal leeg blijven. Vul deze zo nodig aan na controle.
 • Max. voorraad: deze zal leeg blijven. Vul deze zo nodig aan na controle.
 • Alle velden uit sectie Extra informatie:  de waardes worden hetzelfde als bij de leverancier maar zijn eventueel wel te wijzigen.
 • Notities: deze zal leeg blijven. Vul deze zo nodig aan na controle.

Alle overige informatie in de andere tabbladen dan Algemeen zullen niet gekopieerd worden vanuit de leverancier. Uiteraard als het artikel bestaat uit serienummers dan zullen serienummers wel aangemaakt zijn die op order zijn gezet naar de klant zijde. Het is voor de klant ook mogelijk om nog meer serienummers aan te maken.

Installatie

Heb je consignatie nog niet geïnstalleerd? Klik hier voor de handleiding om te installeren.