Installatie van consignatie

Upgrade je vloot met artikelen van je leverancier of partner. Consignatie is een eenvoudige manier van inhuren.

Hoe installeer je consignatie tussen twee omgevingen? De hele interactie vindt plaats vanuit de klant zijde en de installatie vindt plaats door middel van het instellen van de juiste leverancier.

Onderstaande afbeelding geeft aan hoe we de omgevingen aanduiden binnen het installatieproces.

Consignatie-installatie-1

Omgeving A wordt gebruikt aan de leverancierszijde.
Omgeving B wordt gebruikt aan de klantzijde.

Consignatie-installatie-2

De API gebruikerstoken staat centraal binnen het integratieproces.

Stap 1. Klant aanmaken

Binnen omgeving A is het belangrijk dat omgeving B bekend staat als klant

Om de informatie van de klant te configureren:

 • Navigeer in omgeving A in het hoofdmenu naar Relaties > Basisgegevens > Klanten.

Het overzicht van de klanten wordt nu geopend.

 • Gebruik het filter om met een zoekwoord de klant te zoeken waarvoor de consignatie ingesteld gaat worden.
 • Als de klant bestaat:
  • Noteer het bijbehorende klantnummer en ga naar Stap 2.
 • Als de klant niet bestaat:
  • Maak de klant aan volgens de instructies Nieuwe klant.
  • Noteer het bijbehorende klantnummer en ga naar Stap 2.

Nadat de klant is aangemaakt is het ook belangrijk dat de hoofdcontactpersoon is aangemaakt waarop de gebruikersaccount wordt ingesteld.

 • Klik op het tabblad Contactpersonen.
 • Gebruik het filter om met een zoekwoord de contactpersoon te zoeken waarvoor de consignatie ingesteld gaat worden.
 • Controleer of de contactpersoon reeds is aangemaakt.
 • Als de contactpersoon niet bestaat:
Als de contactpersoon is aangemaakt dient deze gekoppeld te worden aan een gebruikersaccount en dus API gebruikerstoken.

Stap 2. Gebruiker en token aanmaken

Om de verificatie te kunnen laten plaatsvinden tussen de beide omgevingen is het belangrijk dat er gebruik gemaakt wordt van een API gebruikerstoken. Deze token zorgt voor de beveiliging tussen de beide omgevingen.

In omgeving A dient er een gebruiker aangemaakt te worden om te kunnen autoriseren. Daarna dient er een koppeling gemaakt te worden tussen de contactpersoon van de klant en de aan te maken gebruiker. Volg onderstaande stappen nauwlettend.

Om de informatie van de gebruiker te configureren:

 • Navigeer in omgeving A in het hoofdmenu naar Instellingen  > Gebruikers > Gebruikers.

Het overzicht van alle gebruikers wordt nu geopend.

 • Gebruik het filter om met een zoekwoord de gebruiker te zoeken waarvoor de consignatie ingesteld gaat worden.
 • Als de gebruiker bestaat:
  • Dubbelklik de gebruiker.
  • Klik op het tabblad Rollen.
  • Controleer of de gebruiker al gekoppeld is aan de juiste contactinformatie bij de klant uit stap 1.
  • Als de contactinformatie niet bekend is:
   • Koppel de gebruiker via de rollen aan de juiste contactpersoon bij de klant uit stap 1 d.m.v. deze handleiding.
 • Als de gebruiker nog niet bestaat:

De gebruiker is aangemaakt. Nu dient er een API token aangemaakt te worden waarmee het mogelijk is om met omgeving B direct contact te maken met omgeving A.

Om de API token aan te maken:

 • Navigeer in omgeving A in het hoofdmenu naar Instellingen  > Gebruikers > API tokens.

Het overzicht van alle API tokens wordt nu geopend.

 • Gebruik het filter om met een zoekwoord de token te zoeken waarmee autorisatie van de consignatie gaat plaatsvinden.
 • Als de API token niet bestaat:
De API token is aangemaakt en omgeving A is volledig voorbereid. De leveranciers zijde is geconfigureerd. Nu is het tijd voor de zijde van de klant, zie stap 3.

Stap 3. Leverancier instellen

Binnen omgeving B is het belangrijk dat omgeving A bekend staat als leverancier.

Om de informatie van de leverancier te configureren:

 • Navigeer in omgeving B in het hoofdmenu naar Relaties > Basisgegevens > Leveranciers.

Het overzicht van de leveranciers wordt nu geopend.

 • Gebruik het filter om met een zoekwoord de leverancier te zoeken waarop je de consignatie wilt instellen.
 • Als de leverancier al is aangemaakt:
  • Dubbelklik de leverancier.
 • Als de leverancier nog niet is aangemaakt:

Het tabblad Algemeen wordt geopend met daarin het formulier van de geselecteerde leverancier.

 • Klik in de actiebalk op Consignatie instellen.

Het consignatie dialoog wordt weergegeven.

 • Vul alle velden in het consignatie formulier:
  • Consignatie klantnr.: typ hier het klantnummer vanuit stap 1. 
  • Token: typ hier de gebruikerstoken in die je hebt gebruiker vanuit stap 2.
  • Consignatie URL: typ hier het webadres in van omgeving A (incl. https://).
  • Goederen ontvangst magazijn consignatie: selecteer hier het magazijn wat je standaard gebruikt voor het ontvangen van goederen vanuit de desbetreffende leverancier van omgeving A.
 • Klik op Opslaan.

De consignatie wordt gecontroleerd en ingesteld.

 • Controleer of de consignatie ingesteld is door bij de sectie consignatie te klikken op meer. Als daar de informatie is gevuld dan is de consignatie correct ingesteld.

In sommige gevallen dien je het details venster van de leverancier te vernieuwen om de consignatie instellingen te controleren.

 • Als extra controle is het mogelijk om in omgeving A alsnog de afleveradressen bij de juiste klant te bekijken. Deze afleveradressen zullen dan ingesteld zijn als consignatie adres, bij de sectie Logistiek op veld Consignatie adres.
De consignatie is klaar voor gebruik. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van de consignatie module.

Problemen met instellen

Mocht je problemen ondervinden met het instellen van consignatie, neem dan contact op met je RentMagic partner.