Hoe werkt deze online handleiding?

Hulp als introductie of voor dagelijks naslagwerk als je er niet helemaal uitkomt.

In deze online handleiding wordt de functionaliteit van RentMagic volledig behandeld en krijg je meer informatie over de mogelijkheden binnen het systeem. Deze handleiding is bovendien bedoeld als een online naslagwerk, te raadplegen tijdens het dagelijkse gebruik. De opbouw van deze handleiding hebben we zo goed als gelijk gemaakt aan de volgorde en inhoud van de menustructuur binnen RentMagic. Dit om de herkenbaarheid zo optimaal mogelijk te houden.

Opbouw hoofdstukken

Per module worden de eerste paragrafen gebruikt om uitleg te geven over de processen met eventuele aanwijzingen en tips.

Eventuele uitleg van de velden in de modules zijn onderin elk hoofdstuk opgenomen in de paragraaf veldinformatie. Ook tabbladen, dus gerelateerde sub-tabellen, worden uitgebreid behandeld in individuele tabbladen paragrafen per module. Veldinformatie van de tabbladen zijn ook daar beschreven.

Call-outs

Om de teksten leesbaar te houden splitsen we sommige inhoud op en gebruiken we daarvoor zgn. call-outs. Deze hebben een extra kleur. Daarbij maken we onderscheid in de volgende kleuren:

Tips en opmerkingen. Als we een extra tip of opmerking mee willen geven, bijvoorbeeld voor uitzonderlijke gevallen dan geven we dit aan in de groene call-out.

Waarschuwing. Als voorzichtigheid geboden is bij bijvoorbeeld invoer of gebruik van een module zullen we dit benadrukken met de rode call-out.