Meer controle over je dagelijkse activiteit met het magazijn dashboard

Controleer en anticipeer op de dagelijkse handelingen binnen je magazijn.

Een magazijn dashboard kan worden gebruikt om de actuele gegevens in te zien binnen het magazijn, met name operationele en logistieke informatie. De informatie is vaak in te zien door geautoriseerde gebruikers voor het desbetreffende magazijn. Informatie van de andere magazijnen is in principe niet in te zien en er zal eerst moeten worden overgeschakeld naar een ander magazijn om daar het magazijn dashboard te openen.

Magazijn dashboard openen

Om het magazijn dashboard binnen RentMagic te openen:

  • Navigeer in het hoofdmenu naar Informatie > Dashboard > Magazijn dashboard.

Het magazijn dashboard wordt nu weergegeven.