Wat is een leverancier?

Een leverancier is een partij waar artikelen ingekocht of ingehuurd kunnen worden.

Daarnaast kunnen ook diensten toegewezen worden aan één of meerdere leveranciers. De leveranciers kunnen desgewenst gekoppeld worden aan een ander ERP of financieel software systeem, zodat uit dezelfde gegevens geput wordt.

Open overzicht leveranciers

Om het overzicht van je leveranciers binnen RentMagic te openen:

 • Navigeer in het hoofdmenu naar Relaties > Basisgegevens > Leveranciers.

Het overzicht van de leveranciers wordt nu geopend.

 • Gebruik het filter om met een zoekwoord een specifieke leverancier te zoeken.

Nieuwe leverancier

Om een nieuwe leverancier aan te maken:

 • Vanuit het overzicht klik je in de actiebalk op Nieuw.

Het details formulier voor het aanmaken van een nieuwe leverancier wordt weergegeven. Deze informatie komt overeen met het tabblad Algemeen bij een bestaande leverancier.

 • Vul alle velden zo compleet mogelijk in. Kijk bij tabblad Algemeen voor meer informatie over de velden. 
 • Klik in de actiebalk op Opslaan. De overige tabbladen worden daarna ook weergegeven. Doorloop deze allemaal om de informatie van de leverancier zo nauwkeurig mogelijk te maken. In ieder tabblad kun je afzonderlijk de handleiding openen.

Leverancier wijzigen

Om een bestaande leverancier te wijzigen:

 • Gebruik het filter om met een zoekwoord een specifieke leverancier te zoeken. 
 • Dubbelklik de desbetreffende leverancier in het overzicht.

Het tabblad Algemeen wordt geopend met daarin het formulier van de geselecteerde leverancier.

 • Selecteer het juiste tabblad waar je wijzigingen wilt doorvoeren.
 • Pas de velden aan die je wilt wijzigen en controleer de overige informatie.
 • Klik in de actiebalk op Opslaan om de gegevens te bewaren. De gegevens zijn direct actief.

Leverancier verwijderen

Als je geen zaken meer doet met een leverancier is het mogelijk deze te verwijderen uit RentMagic. Zorg er uiteraard wel voor dat de artikelen die nog gekoppeld staan aan de leverancier, bijgewerkt worden dat deze bij een andere leverancier ingekocht worden. Dit geldt overigens ook voor de inhuur en dienstverleningen.

Om een leverancier te verwijderen:

 • Gebruik het filter om met een zoekwoord een specifieke leverancier te zoeken. 
 • Selecteer de leverancier in het overzicht.
 • Klik op Verwijderen in de actiebalk.
 • Bevestig de melding.

De leverancier wordt per direct verwijderd uit het systeem.

 • Sluit of vernieuw eventuele modules of overzichten die nog geopend zijn.