Wat is een magazijn (of depot) in RentMagic?

Gebruik één of meerdere magazijnen of depots binnen je administratie.

Synoniemen: depot, vestiging, locatie

Naast systeeminstellingen is het ook mogelijk een aantal instellingen en tabellen per magazijn te configureren. Je kunt per gebruiker instellen of er wel of geen toegang tot het magazijn geboden wordt. In feite is het dus in één administratie mogelijk de volledige organisatie te configureren en in te stellen, ook als je met meerdere vestigingen werkt.

Het magazijn staat volledig centraal binnen RentMagic. Aan alle handelsdocumenten, zoals bijvoorbeeld reserveringen en orders, is ook het magazijn gekoppeld. Dat betekent dat je per magazijn een eigen handelsstroom kunt opbouwen. Echter dit is volledig in te stellen via de systeeminstellingen.

Open overzicht magazijnen

Om het overzicht van de magazijnen binnen RentMagic te openen:

  • Navigeer in het hoofdmenu naar Magazijnen > Basisgegevens > Magazijnen.

Het overzicht van de magazijnen wordt nu geopend.

  • Gebruik het filter om met een zoekwoord of selectie van een status een specifiek magazijn te zoeken.

Het overzicht van alle magazijnen wordt nu geopend.

Nieuw magazijn

Je kunt een magazijn toevoegen, maar je kunt de naam van het magazijn naderhand niet wijzigen. Denk dus goed na voordat je een nieuw magazijn aanmaakt.

Om een nieuw magazijn aan te maken:

  • Vanuit het overzicht klik je in de actiebalk op Nieuw.

Het details formulier voor het aanmaken van een nieuw magazijn wordt weergegeven. Deze informatie komt overeen met het tabblad Algemeen bij een bestaand magazijn.

  • Vul alle velden zo compleet mogelijk in. Kijk bij tabblad Algemeen voor meer informatie over de velden. Het is belangrijk een magazijn zo compleet mogelijk in te vullen.
  • Klik in de actiebalk op Opslaan. De overige tabbladen worden daarna ook weergegeven. Doorloop deze allemaal om de informatie van het magazijn zo nauwkeurig mogelijk te maken. In ieder tabblad kun je afzonderlijk de handleiding openen.

Het magazijn wordt op de achtergrond in RentMagic aangemaakt en alle bijbehorende koppelingen met andere tabellen en informatie wordt voor je geconfigureerd.

Magazijn wijzigen

Je kunt een magazijn maar voor een gedeelte aanpassen binnen RentMagic. De beperking heeft te maken met de aanleg van allerlei informatie binnen de systeemstructuur van RentMagic.

Mocht er echt een dringende behoefte zijn aan een wijziging van een naam van een magazijn, neem dan contact op met je RentMagic partner.

Om een bestaand magazijn te wijzigen:

  • Gebruik het filter om met een zoekwoord een specifiek magazijn te zoeken. 
  • Dubbelklik het desbetreffende magazijn in het overzicht.

Het tabblad Algemeen wordt geopend met daarin het formulier van het geselecteerd magazijn.

  • Selecteer het juiste tabblad waar je wijzigingen wilt doorvoeren.
  • Pas de velden aan die je wilt wijzigen en controleer de overige informatie.
  • Klik in de actiebalk op Opslaan om de gegevens te bewaren. De gegevens zijn direct actief.

Magazijn verwijderen

Je kunt een magazijn niet uit het systeem verwijderen.

Neem contact op met je RentMagic partner mocht er een dringende behoefte zijn om een magazijn toch echt uit het systeem te verwijderen.